Hotel Marubi

Hotel Marubi

Rubik, Shqipëri
Hoteli ekologjik “Marubi” e ka vendndodhjen në një territor natyror dhe piktoresk, larg zhurmës, pap Më shumë