Përshkrimi

Dita e parë

  1. Pritja në Portin e Durrësit
  2. Akomodimi në hotel
  3. Vizitë në Amfiteatrin e Durrësit
  4. Koha e drekës
  5. Pushim
  6. Vizitë në Muzeun Arkeologjik të Durrësit
  7. Koha e darkës
  8. Pushim i lirë pas darkës

Dita e dytë

  1. Mëngjesi
  2. Nisja për në qytetin e Krujës
  3. Vizitë në Muzeun Historik të Krujës
  4. Koha e drekës
  5. Vizitë në Manastirin Shën Vlashit
  6. Koha e darkës
  7. Pushim i lirë pas darkës

Dita e tretë

  1. Mëngjesi
  2. Nisja për në qytetin e Tiranës
  3. Vizitë në qytetin e Tiranës
  4. Koha e drekës
  5. Kthimi në Durrës
  6. Pushim
  7. Koha e darkës
  8. Pushim i lirë pas darkës

Dita e katërt

  1. Mëngjesi
  2. Nisja për në qytetin e Pogradecit
  3. Vizitë në Parkun e Volorekës
  4. Koha e drekës
  5. Kthimi në Durrës
  6. Koha e darkës
  7. Pushim i lirë pas darkës

Dita e pestë

  1. Mëngjesi
  2. Nisja për në qytetin e Shkodrës
  3. Vizitë në Kalanë e Shkodrës
  4. Koha e drekës
  5. Kthimi në Durrës
  6.  Koha e darkës
  7.  Përgatitjet për të shkuar në traget

Aktivitetet

Në këtë tour ju do të vizitoni:

  • Amfiteatrin e Durrësit
  • Muzeun arkeologjik të Durrësit
  • Qytetin e Krujës
  • Manastirin e Shën Vlashit
  • Kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranën
  • Qytetin e Pogradecit
  • Qytetin e Shkodrës

Available departures

Ky tour organizohet për grupet mbi 20 persona. Çmimi është për një ditë.
Unfortunately, no places are available on this tour at the moment