Përshkrimi

Dita e parë

 1. Pritja në Portin e Durrësit
 2. Akomodimi në hotel
 3. Vizitë në Amfiteatrin e Durrësit
 4. Koha e drekës
 5. Pushim
 6. Vizitë në Muzeun Arkeologjik të Durrësit
 7. Koha e darkës
 8. Pushim i lirë pas darkës

Dita e dytë

 1. Mëngjesi
 2. Nisja për në qytetin e Krujës
 3. Vizitë në Muzeun Historik të Krujës
 4. Koha e drekës
 5. Vizitë në Manastirin Shën Vlashit
 6. Koha e darkës
 7. Pushim i lirë pas darkës

Dita e tretë

 1. Mëngjesi
 2. Nisja për në qytetin e Tiranës
 3. Vizitë në qytetin e Tiranës
 4. Koha e drekës
 5. Kthimi në Durrës
 6. Pushim
 7. Koha e darkës
 8. Pushim i lirë pas darkës

Dita e katërt

 1. Mëngjesi
 2. Nisja për në qytetin e Pogradecit
 3. Vizitë në Parkun e Volorekës
 4. Koha e drekës
 5. Kthimi në Durrës
 6. Koha e darkës
 7. Pushim i lirë pas darkës

Dita e pestë

 1. Mëngjesi
 2. Nisja për në qytetin e Shkodrës
 3. Vizitë në Kalanë e Shkodrës
 4. Koha e drekës
 5. Kthimi në Durrës
 6.  Koha e darkës
 7.  Përgatitjet për të shkuar në traget

Aktivitetet

Në këtë tour ju do të vizitoni:

 • Amfiteatrin e Durrësit
 • Muzeun arkeologjik të Durrësit
 • Qytetin e Krujës
 • Manastirin e Shën Vlashit
 • Kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranën
 • Qytetin e Pogradecit
 • Qytetin e Shkodrës

Available departures

Ky tour organizohet për grupet mbi 20 persona. Çmimi është për një ditë.
Unfortunately, no places are available on this tour at the moment