Përshkrimi

Dita e parë

 1. Pritja  në Portin e Durrësit
 2. Akomodimi në hotel
 3. Vizitë në Amfiteatrin e Durrësit
 4. Koha e drekës
 5. Pushim
 6. Vizitë në Muzeun Arkeologjik të Durrësit
 7. Koha e darkës
 8. Pushim i lirë pas darkës

Dita e dytë

 1. Mëngjesi
 2. Nisja për në qytetin e Krujës
 3. Vizitë në Muzeun Historik të Krujës
 4. Koha e drekës
 5. Vizitë në Manastirin e Shën Vlashit
 6. Koha e darkës
 7. Pushim i lirë pas darkës

Dita e tretë

 1. Mëngjesi
 2. Nisja për në qytetin e Tiranës
 3. Vizitë në qytetin e Tiranës
 4. Koha e drekës
 5. Kthimi në Durrës
 6. Pushim
 7. Koha e darkës
 8. Pushim i lirë pas darkës

Dita e katërt

 1. Mëngjesi
 2. Nisja për në qytetin e Pogradecit
 3. Vizitë në Parkun e Volorekës
 4. Koha e drekës
 5. Kthimi në Durrës
 6. Koha e darkës
 7. Pushim i lirë pas darkës

Dita e pestë

 1. Mëngjesi
 2. Nisja për në qytetin e Sarandës
 3. Dreka në Llogara
 4. Mbërritja në qytetin e Sarandës
 5. Akomodimi në hotel
 6. Shëtitje në bregdetin e Sarandës
 7. Koha e darkës
 8. Pushim i lirë pas darkës

Dita e gjashtë

 1. Mëngjesi
 2. Vizitë në Parkun e  Butrintit
 3. Koha e drekës
 4. Kthimi në qytetin e Durrësit
 5. Akomodimi në hotelin e Durrësit
 6. Koha e darkës
 7. Pushim i lirë pas darkës

Dita e shtatë

 1. Mëngjesi
 2. Nisja për në qytetin e Shkodrës
 3. Vizitë në Kalanë e Shkodrës
 4. Koha e drekës
 5. Kthimi në Durrës
 6. Koha e darkës
 7. Përgatijet për të shkuar në traget

Aktivitetet

Gjatë kësaj vizite shtatë ditore ju do të njihni disa qytete të Shqipërisë si:

 1. Durrësin
 2. Tiranën
 3. Krujën
 4. Pogradecin
 5. Sarandën
 6. Butrintin
 7. Shkodrën

Available departures

Ky tour organizohet për grupet mbi 20 persona. Çmimi është për një ditë.

Select your tour date using the calendar below to book this tour.

This tour is repeated every week on multiple days.

Today
Selected
Available
Unavailable