Udhëtime 1-ditore

Udhëtim  në Mrizin e Zanave

Udhëtim në Mrizin e Zanave

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në bregdetin e Shëngjinit

Udhëtim në bregdetin e Shëngjinit

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30.Guida men Më shumë
Udhëtim në krahinën e Shëngjergjit

Udhëtim në krahinën e Shëngjergjit

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në lagunën e Karavastasë

Udhëtim në lagunën e Karavastasë

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në liqenet e Rrajcës

Udhëtim në liqenet e Rrajcës

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në liqenin e Shirokës

Udhëtim në liqenin e Shirokës

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në manastirin e Ardenicës

Udhëtim në manastirin e Ardenicës

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në parkun e Shebenik - Jabllanicës

Udhëtim në parkun e Shebenik - Jabllanicës

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në Parkun Kombëtar të Qafshtamës

Udhëtim në Parkun Kombëtar të Qafshtamës

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në qytetin e gurtë të Gjirokastrës

Udhëtim në qytetin e gurtë të Gjirokastrës

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në qytetin e Përmetit

Udhëtim në qytetin e Përmetit

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë
Udhëtim në qytetin e Pogradecit

Udhëtim në qytetin e Pogradecit

Shqipëri
Nisja bëhet nga qendra e qytetit të Durrësit. Grumbullimi i grupit bëhet  rreth  orës 7:30. Guida me Më shumë